Технически показатели на водоустойчив шперплат

Технически показатели на водоустойчив шперплат:

 • Обемно тегло – 560 кг/куб.м.
 • Модул на еластичност при огъване
 • успоредно на дървесните влакна – 6990 N/mm2
 • перпендикулярно на дървесните влакна – 6350 N/mm2
 • Съпротивление при огъване
 • успоредно на дървесните влакна – 42,4 N/mm2
 • перпендикулярно на дървесните влакна – 35,1 N/mm2Преимущества на водоустойчив шперплат:
 • Физико-механизна издръжливост
 • Устойчивост срещу влага и триене
 • Стабилност по отношение на размерите
 • Ниска степен на набъбване
 • Лесно почистване за следваща употреба
 • Многократна употреба при спазване на инструкциите за съхранение и ползване
 • Икономия на работна сила
 • Високо качество на повърхността на бетона

 

 

Искаме да представим техническата информация по-горе коректно.Това са данни за кафяв хидрофобен шперплат с WBP лепило. За по-ниски качества хидрофобен шперплат посочените характеристики силно се занижават.

www.mipgroup.bg
0896 699 099